รู้จักเรา

 

รู้จักเรา

KKP backgrpund1920x480

ธนาคารเกียรตินาคิน..
เราเชื่อว่างานที่ดี

เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต
ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน
และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

KKP backgrpund1920x480

ธนาคารเกียรตินาคิน..
เราเชื่อว่างานที่ดี

เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องราวในชีวิต
ทุกเสียงของพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน
และได้รับการรับฟังอย่างเสมอภาค

เรามีวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ
และแบ่งปันความคิดดีๆ
ที่จะกล้าคิด และแบ่งปันความคิดดีๆ ให้กับทีมงาน ร่วมต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน ด้วยใจที่มุ่งมั่นในความสำเร็จ

ชีวิตการทำงานที่ KKP เราจริงจัง มุ่งมั่น เน้นการทำงานที่สนุก และมีความสุข
กับงาน ("Work Smart Play Hard) เราทำงานด้วยใจ เห็นภาพใหญ่เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

gettoknow3-2

เราไม่หยุดที่จะคิด และสนุก
กับการท้าทายทางความคิด

แต่ละก้าวของความสำเร็จ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่
เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ
เพราะทุกความคิดทุกย่างก้าวมีความสำคัญสำหรับเรา

gettoknow3-2

เราไม่หยุดที่จะคิด และสนุก
กับการท้าทายทางความคิด

แต่ละก้าวของความสำเร็จ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่
เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จ
เพราะทุกความคิดทุกย่างก้าวมีความสำคัญสำหรับเรา

KKP backgrpund1920x480

หากเราใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา...
ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางความคิด
และก้าวไปพร้อมกับเรา
"ธนาคารเกียรตินาคินภัทร"

KKP backgrpund1920x480

หากเราใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา...
ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางความคิด
และก้าวไปพร้อมกับเรา
"ธนาคารเกียรตินาคินภัทร"