ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินติดเขี้ยวเล็บทายาทธุรกิจ ‘KK.NEXT.GEN’ รุ่น 6

  • 22 Jul 2019
  • 4,285
Next-gen-รุ่นที่-6 web1

นางกุลนันท์  ซานไทโว  ประธานสายธนบดีธนกิจ  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   นำกลุ่มผู้ร่วมโครงการ KK NeXtGen : From Study to Success รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท  แสนสิริ  จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดมุมมองมองการทำธุรกิจในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในระดับไอคอนิก   หนึ่งในเนื้อหาหลากหลายภายใต้โครงการ  KK NeXtGen : From Study to Success ที่ธนาคารเกียรตินาคินจัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับทายาทของลูกค้ากลุ่ม PRIORITY โดยมุ่งเตรียมความพร้อมในการสืบทอดและขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ยุคใหม่  พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่ผู้บริหารที่ร่วมโครงการ โดยมีนายนพปฎล พหลโยธิน   ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์   และทีมผู้บริหารของแสนสิริ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการทำงาน ผ่านตัวอย่างโปรเจกต์หลากหลายของแสนสิริ เมื่อเร็วๆ นี้