ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

โครงการ KKP NeXtGen รุ่นที่ 8

  • 28 Dec 2021
  • 2,432

นายอภินันท์ เกลียวปฎินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการ KKP NextGen From Study to Success รุ่นที่ 8 ซึ่งธนาคารเกียรตินาคินภัทร จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทของลูกค้ากลุ่ม PRIORITY โดยมีวิทยากรจากหลากหลายธุรกิจมาร่วมแบ่งจากการแบ่งปันประสบการณ์  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าอบรมในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว พร้อมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ร่วมโครงการ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

# Tags