ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาหนองคาย ควบรวมกับ สาขาอุดรธานี

  • 26 May 2022
  • 1,313
สาขาหนองคาย

ประกาศธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาหนองคาย ควบรวมกับ สาขาอุดรธานี มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ที่อยู่เลขที่ 215/25, 215/27 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

แผนที่ตั้งสาขาอุดรธานี คลิก