ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาอโศก ย้ายที่ทำการสาขา

  • 9 Jun 2022
  • 2,865
เปลี่ยนที่อยู่_ย้ายสาขาอโศก

ประกาศธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาอโศก มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ที่อยู่เลขที่  209 อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น G ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่ตั้งสาขาอโศก คลิก