2. ic_e-Banking

คุ้มครองครบ ต้องประกันภัยรถยนต์ของ เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ 2+ Care/3+ Care และ พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ 2+ Care/3+ Care และ พ.ร.บ.
  • 7 Jan 2022
  • 20,883
ประกันรถยนต์2-3_1620x340

คุ้มครองครบ ต้องประกันภัยรถยนต์ของ เมืองไทยประกันภัย

Muang_Thai_Insurance_2+_1620x500
Muang_Thai_Insurance_3+_1620x500
Muang_Thai_Insurance_พรบ_1620x500

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซิ้อประกันภัยรถยนต์

Muang_Thai_Insurance_Icon01
App-Store
Play-Store
Muang_Thai_Insurance_Icon02
Muang_Thai_Insurance_Icon03
Muang_Thai_Insurance_Icon04

หมายเหตุ : 

  • รับประกันภัย โดย บมจ. เมืองไทยประกันภัย เงื่อนไขการสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนด
  • ธนาคารเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่ บมจ. เมืองไทยประกันภัย เท่านั้น
Promotions
Related Article