Personalize Your Investment

Personalize Your Investment
  • 23 Mar 2020
  • 316,728

สร้างพอร์ตการลงทุนของคุณโดยเฉพาะ
ด้วย Personalize Your Investment

การลงทุนที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และความเสี่ยงที่คุณรับได้ เพื่อผลตอบแทนที่ Optimize ผ่านกองทุนรวมของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ที่มีกองทุนหลากหลายตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย และมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนและลูกค้าจะได้รับ Service Solution พร้อมดูแลคุณตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมและบริการที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พิเศษด้วยบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% ต่อปี

คลิก เพื่อดูข้อมูลกองทุน

คลิก เพื่อดูข้อมูลกองทุน

Service Solution บริการทางการเงินพิเศษ สำหรับการลงทุน 100,000 บาทขึ้นไป

  • รับบริการจากทีม Relationship Manager ที่มากประสบการณ์ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายทางการเงิน
  • Morning News อัพเดททุกสถานการณ์การเงิน การลงทุน ทุกวัน
  • Weekly Research สรุปสถานการณ์การเงิน รายสัปดาห์ ที่ให้คุณไม่พลาดทุกความสำคัญ
  • สะดวกสบายในพื้นที่ส่วนตัวทางการเงิน เพื่อนัดขอรับบริการปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุน หรือ Meeting Spot ได้ที่ KKP Financial Hub 3 สาขา Central World, ทองหล่อ และเยาวราช เพียงจองล่วงหน้า 1 วัน
  • เลือกซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่คุณต้องการ และดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบริการ KKP e-Banking
  • KKP ADVICE CENTER แหล่งรวมคอนเทนต์ด้านการเงิน การลงทุน บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกแบบ Exclusive
  • ต่อยอดความรู้ทางด้านการเงิน ผ่านกูรูและวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และเข้ารับการสัมมนาทางด้านการเงินการลงทุนก่อนใคร KKP FOCUS FORUM
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

Promotions
Related Article