ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
  • 12 Feb 2018
  • 436,533
แคมเปญ_Q1_2024_A_1620x540_29121522
แคมเปญ_Q1_2024_A_628x443_29121512

บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 23.99% - 25% ต่อปี
* เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

หมายเหตุ : กรณีข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคารไม่ตรงกับคุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล และ/หรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรกดเงินสดธนาคารอาจติดต่อท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นที่ท่านอาจจะสนใจให้กับท่านแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

สมัครเลยผ่าน KKP MOBILE

Banner-Cash-Card-Loan-Request_1620x
KKP_CASH_CARD_Mobile-628x443

สมัครเลยผ่าน KKP MOBILE

App-Store
Play-Store
เช็คความพร้อมก่อนสมัครบัตรกดเงินสดเกียรตินาคินภัทร KKP CASH CARD
checklist_before-1
checklist_before-2
checklist_before-3
สมัครบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ผ่าน KKP MOBILE 6 ขั้นตอนง่ายๆ
kkpmobile-loan-request1-2
kkpmobile-cashcard-request3-4
kkpmobile-loan-request5-6

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ
ผู้มีรายได้ประจำ

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

วงเงินบัตรกดเงินสด
ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย 

บัตรกดเงินสด มีอัตราดอกเบี้ย  25% ต่อปี วันสรุปยอดบัญชี คือวันที่ 10 ของทุกเดือน, วันครบกำหนดชำระเงิน คือวันที่ 1ของเดือนถัดไป ท่านได้เบิกถอนเงินด้วย บัตรกดเงินสด KKP Cash Card ณ วันที่ 25 ธันวาคม เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (ให้เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนวันทั้งหมด 28 วัน)
ใบแจ้งยอดบัญชีณ วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 10 มกราคม 

อัตราดอกเบี้ย_cashcard
Promotions
Related Article