ic_contact-Center

KKP Contact Center

บริการสำหรับลูกค้าเงินฝาก ง่ายๆ เพียงติดต่อ KK Contact Center

บริการ KKP Contact Center
  • 18 Feb 2018
  • 54,963
Contact-Center-CI2020-web-1620x340p

บริการสำหรับลูกค้า

บริการทางโทรศัพท์ ที่เป็นมากกว่าการสอบถามทั่วไป ด้วยบริการ Phone Service ซึ่งเป็น อีกหนึ่งบริการ e-Service ของธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเงินฝาก และลูกค้าสินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ

บริการสอบถามยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ภายในธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บริการเปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเพิ่ม

บริการตรวจสอบวงเงินบัตร ATM และบัตร Debit

บริการขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก (Statement)

บริการด้านสินเชื่อเช่าชื้อรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ สอบถามยอดค้างชำระ ยอดปิดบัญชี การชำระเงินค่างวดครั้งล่าสุด

เงื่อนไข

*เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

Promotions
Related Article