ic_ความเป็นมา

สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan

รายละเอียด

สินเชื่อส่วนบุคคล KK Personal Loan

 • 27 Apr 2020
 • 87,038
P-Loan_23-Apr-2020-Banner-web-1620x540p

สมัครสินเชื่อบุคคลวันนี้

ผ่อนเริ่มเพียงแสนละ 87 บาท / วัน*

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร / ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*เป็นการคำนวนจากยอดเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 19.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละบุคคล

*คำนวณเบื้องต้นจาก ลูกค้าที่ได้ที่รับวงเงินอนุมัติ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 25.99 %ต่อปี ผ่อนชำระ 60 งวด

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อโดยเร็วที่สุด (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่าน SMS เท่านั้น
 • ดอกเบี้ย 9.99 % เฉพาะลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ รายได้ 200,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 รับฟรี ประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ความคุ้มครองสูงสุดมูลค่า 50,000 บาทต่อกรมธรรม์ มูลค่า 299 บาท จำนวน 1 กรมธรรม์ต่อคน
 • ธนาคารจะยืนยันการทำกรมธรรม์ ผ่านทาง SMS ภายในวันที่ 30 พ.ค. 63
 • กรณีที่บริษัทประกันภัยปิดรับประกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นที่มูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

เจ้าของกิจการ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / สำเนาทะเบียนการค้า
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up

รายได้ต่อเดือน* (บาท) 

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
พนักงานเงินเดือนประจำ เจ้าของกิจการ
20,000 – 29,999 27.99% 27.99%
30,000 – 69,999 21.99% - 26.99%
70,000 – 99,999 15.99% - 21.99%
มากกว่า 100,000 13.99% - 21.99% 24.99%

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด 5.0% ของยอดเงินต้นคงค้าง*

 

*เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

FAQ

(?)สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (www.kiatnakin.co.th) หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร

(?)วงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่าใด

สูงสุด 1,500,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

(?)ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน

ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

(?)สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด

ติดต่อโทร KKP Contact Center 02 165 5555 หรือ ตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ

(?)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางใดบ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.