ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 16 Jan 2023
 • 4,476
cash card-healty-628x443px
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD (“ลูกค้า”) รับสิทธิประโยชน์เมื่อมีการชำระค่าบริการผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
  • ต่อที่ 1: รับส่วนลดค่ายา ค่าห้อง และ/หรือค่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ดังนี้
   • โรงพยาบาลพระราม 9 
    • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU และ ICU) 
    • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ)  
    • รับส่วนลด 10% สำหรับค่า LAB (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ)
   • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
    • รับส่วนลดสำหรับแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี เหลือเพียง 3,299 บาท
   • โรงพยาบาลยันฮี
    • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์ ศูนย์จุดซ่อนเร้น และค่ายา และ/หรือค่าหัตถการ 
   • โรงพยาบาลวิภาวดี
    • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่า LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล) และ/หรือค่า Chest X-Ray 
   • โรงพยาบาลนนทเวช
    • รับส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ) กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) 
    • รับส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ) และค่าห้อง กรณีผู้ป่วยใน (IPD) 
   • โรงพยาบาลวิชัยเวช
    • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยาบางรายการ) และ/หรือค่าห้อง กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) 
  • ต่อที่ 2 : เปลี่ยนยอดรูดใช้จ่ายเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลดังกล่าวข้างต้น (ภายใต้หมวด MCC Code: 8062) เป็นการผ่อนชำระรายเดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • .เป็นยอดชำระผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD โดยมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) / เซลล์สลิป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินรอบบัญชีปัจจุบัน
   • ลูกค้าทำรายการเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นผ่อนชำระรายเดือน ผ่าน KKP Mobile Application
 2. หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการผ่อนชำระรายเดือนดังกล่าว และลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบตามระยะเวลาที่ได้ทำรายการผ่อนชำระไว้
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
Promotions
Related Article