ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 11 Oct 2022
 • 7,703
KKP_Cash_Card_Mobile_0percent_Q12023_628x433
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับสิทธิการผ่อนชำระเมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD สามารถผ่อนชำระมือถือทุกรุ่น ทุกร้านที่ร่วมรายการ (หมวด MCC: 4812, 5732) เมื่อมียอดตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน หรือผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.59%/เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 12.64% ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก) โดยสามารถเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที ผ่าน KKP Mobile Application
 3. อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/บัตร/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด)
 4. อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.59%/เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ดังนี้
  • ผ่อนชำระ 24 เดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13.05% ต่อปีโดยประมาณ
  • ผ่อนชำระ 36 เดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 12.97% ต่อปีโดยประมาณ
  • ผ่อนชำระ 60 เดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 12.64% ต่อปีโดยประมาณ 
   (ไม่จำกัดสิทธิ์ในการทำโปรแกรมผ่อนชำระ/ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการตลาด)
 5. สามารถทำรายการผ่อนชำระได้ทุกรายการที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินรอบบัญชีปัจจุบัน
 6. หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการผ่อนชำระรายเดือนดังกล่าว  และผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ยังคงต้องผ่อนชำระจนครบตามระยะเวลาที่ได้ทำรายการผ่อนชำระไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 
 10. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร : 02 165 5555 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
Promotions
Related Article