เงินฝาก

เงินฝาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP SMART CORPORATE
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ
KKP SMART CORPORATE
ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก
KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป ลูกค้าธุรกิจ
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
เงินฝากประจำพิเศษนิติบุคคล 5 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี
เงินฝากประจำพิเศษนิติบุคคล KKP FCD
ดอกเบี้ยสูงสุด 4.80%
เงินฝากประจำพิเศษนิติบุคคล 7 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 1.90% ต่อปี
เงินฝากประจำพิเศษนิติบุคคล 4 เดือน
ดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT สำหรับธุรกิจ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT สำหรับธุรกิจ
KKP SMART SAVINGS สำหรับธุรกิจ
ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน