ic_กระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ

สัมผัสผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงจริง ที่คุณเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการกับบัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ
  • 17 ก.พ. 2561
  • 2,216
บัญชีกระแสรายวัน-เคเคพี-เคอร์เร้นท์-พลัส_1620x340

บัญชีกระแสรายวันพิเศษ

ปันดอกเบี้ยให้ เพิ่มกำไรในธุรกิจคุณ

บัญชีกระแสรายวัน ที่มีดอกเบี้ยให้

ให้คุณได้รับดอกเบี้ยรายวัน

สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี KKP Current Plus สำหรับธุรกิจ

  1.  เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือน มิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม)
  5. การเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าเสียภาษีในอัตรา ที่กรมสรรพากรกำหนด
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข อื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก KKP Current Plus ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง