ประมูลรถยนต์

ร่วมประมูลได้ง่ายๆรายละเอียด

รายการประมูลรถยนต์

เรียน     ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทางศูนย์ประมูลรถยนต์ธนาคารเกียรตินาคิน ตระหนักถึงความปลอดภัยและมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ทางศูนย์ประมูลรถยนต์ฯ จึงขอดำเนินการประมูลรถยนต์ ผ่านตัวแทนทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรอบการประมูลและสถานที่จัดประมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้

             ในปัจจุบันธนาคารดำเนินการประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ 100% ผ่าน www.hubb.co.th/auction  ณ ศูนย์ประมูลรถยนต์ฯ บางนา กม.และศูนย์ประมูลรถยนต์ฯ จังหวัดอุดรธานี โดยลูกค้าสามารถเข้าไปชมรถและตรวจสอบสภาพรถ วัน/ เวลาที่จัดการประมูลได้ทาง www.hubb.co.th/auction และลูกค้าสามารถติดต่อขอเข้าชมรถที่ศูนย์ประมูลฯ ล่วงหน้าก่อนวันประมูล วัน ในเวลา 9.00 - 16.30 น. เป็นต้นไป

@Line KK เช่าซื้อ&ประมูลรถ

ขั้นตอนและกำหนดการประมูลรถยนต์

1. ลงทะเบียนพร้อมวางเงินมัดจำป้าย

2. ร่วมประมูลแบบยกมือ/ป้าย

3. ประมูลรถที่พอใจในราคาที่พอใจ

4. ชำระเงิน/รับเอกสาร

กำหนดเวลาเริ่มประมูล
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์ บางนา เวลา 10.00 น. 
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์ อุดรธานี เวลา 10.00 น. 
กำหนดเวลาลงทะเบียน
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์ บางนา เวลา 08.30 น.
  • ศูนย์ประมูลรถยนต์อุดรธานี เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ: ศูนย์ประมูลรถยนต์ บางนา สามารถจอดรถได้ที่ฝั่งตรงข้าม (ร้าน Bee Restaurant)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สามารถขอข้อมูลรายการรถประมูลและขอรับโบรชัวร์รายการรถประมูลล่วงหน้า ได้ที่ศูนย์ประมูลรถยนต์ หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555
  • ข้อมูลและรายการรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขการประมูลมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2558

** หมายเหตุ

  • การชำระราคารถประมูล ผู้ประมูลต้องชำระมัดจำ 10% พร้อมค่าดำเนินการต่อคัน คันละ 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในวันหลังประมูล และต้องชำระส่วนที่เหลือ 90% พร้อมรับรถประมูลภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล โดยหลังจากนี้ธนาคารจะคิดค่าบริการจอดรถในอัตราคันละ 200 บาท/วัน
  • จ่ายเงินครบ รับรถ รับเล่ม รับชุดโอน (พร้อมใบเสร็จ*ใบกำกับภาษี) ในวันประมูลได้เลย

แผนที่ศูนย์ประมูลรถยนต์

ศูนย์ประมูลรถยนต์ สาขาบางนา - ตราด   
เลขที่ 43 / 4 หมู่ 14 ถนนบางนา - ตราด กม. 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. 10540

ศูนย์ประมูลรถยนต์ สาขาอุดรธานี 
เลขที่ 225 หมู่ 4 ถนนอุดร- หนองบัวลำภู ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง อุดรธานี 41000