รถกู้เงินด่วน

  • 29 มี.ค. 2563
  • 230,767

จุดเด่นของสินเชื่อรถกู้เงินด่วน ธนาคารเกียรตินาคิน

รถกู้เงินด่วน แบบไหนที่คุณต้องการ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 

ดอกเบี้ยแบบ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
อนุมัติรับเงิน
ตรวจสภาพรถ
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาผ่อน

150% ของราคาประเมินรถยนต์

5 ล้านบาท

คงที่
0.27% ต่อเดือน*
ภายใน 3 วัน
ตรวจสภาพรถยนต์
มี
สูงสุด 72 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด 150% ของราคาประเมินรถยนต์

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ยแบบ คงที่
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน*
อนุมัติรับเงิน ภายใน 3 วัน
ตรวจสภาพรถ ตรวจสภาพรถยนต์
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มี
ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 72 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด
ดอกเบี้ยแบบ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
อนุมัติรับเงิน
ตรวจสภาพรถ
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาผ่อน

100% ของราคาประเมินรถยนต์

5 ล้านบาท

ลดต้นลดดอก
0.87%  ต่อเดือน
ภายใน 1 วัน
ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
ไม่มี
สูงสุด 84 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.87%  ต่อเดือน
อนุมัติรับเงิน ภายใน 1 วัน
ตรวจสภาพรถ ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่มี
ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 84 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

  • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
  • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 งวด (รับเฉพาะแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น)
  • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
  • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
  • "เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์ที่ขอสินเชื่อ"
โปรโมชั่น