รถกู้เงินด่วน

 • 29 มี.ค. 2563
 • 226,361

จุดเด่นของสินเชื่อรถกู้เงินด่วน ธนาคารเกียรตินาคิน

รถกู้เงินด่วน แบบไหนที่คุณต้องการ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 

ดอกเบี้ยแบบ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
อนุมัติรับเงิน
ตรวจสภาพรถ
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาผ่อน

120% ของราคาประเมินรถยนต์

5 ล้านบาท

คงที่
0% ต่อเดือน* (3 เดือนแรก)
ภายใน 3 วัน
ตรวจสภาพรถยนต์
มี
สูงสุด 72 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถยนต์

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ยแบบ คงที่
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ต่อเดือน* (3 เดือนแรก)
อนุมัติรับเงิน ภายใน 3 วัน
ตรวจสภาพรถ ตรวจสภาพรถยนต์
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) มี
ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 72 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด 

วงเงินสินเชื่อสูงสุด
ดอกเบี้ยแบบ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น
อนุมัติรับเงิน
ตรวจสภาพรถ
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาผ่อน

100% ของราคาประเมินรถยนต์

2 ล้านบาท

ลดต้นลดดอก
0.87%  ต่อเดือน
ภายใน 1 วัน
ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
ไม่มี
สูงสุด 72 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท

ดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.87%  ต่อเดือน
อนุมัติรับเงิน ภายใน 1 วัน
ตรวจสภาพรถ ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่มี
ระยะเวลาผ่อน สูงสุด 72 เดือน

*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น 7 วันเท่านั้นรับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส 1,000.-
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อกับธนาคารเกียรตินาคินผ่านช่องทางออนไลน์ภายในวันที่ 8 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 63 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสินเชื่อรถกู้เงินด่วน คาร์ควิกแคช แบบโอนเล่มทะเบียนที่มียอดจัดสินเชื่อตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีรถยนต์ที่ปลอดภาระ หรือ ผ่อนอยู่กับสถาบันการเงินอื่นเท่านั้น และต้องไม่มีประวัติสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารมาก่อน
 • ของสมนาคุณบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสมูลค่า 1,000 บาทจะได้รับสิทธิ์เมื่อสินเชื่อผ่านการอนุมัติและเป็นสัญญา (Bookcase)ภายใน 15 วันหลังการสมัครเท่านั้น
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสจะได้รับข้อความยืนยันผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ท่านได้ให้ไว้ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 31 ก.ค. 63
 • ธนาคารจะจัดส่งบัตกำนัลเทสโก้ โลตัสให้กับลูกค้า ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ในใบสมัครสินเชื่อภายใน 60 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 31 ก.ค. 63
 • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • กรณีของสมนาคุณหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KKP Contact Center โทร. 0 2165 5555

เงื่อนไขโปรโมชั่น 0% 3 เดือน

 • สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ปลอดภาระ
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Benz ,BMW ที่มีอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • ต้องได้รับวงเงินอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องเลือกผ่อนชำระตั้งแต่ 48 งวดขึ้นไป
 • รับรถยนต์ทุกประเภท  ยกเว้น รถยนต์สาธารณะ , รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ

 • รถยนต์ปลอดภาระหนี้ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 14 ปี
 • รถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้ ต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด (รับเฉพาะแบบโอนเล่มทะเบียนเท่านั้น)
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • "เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์ที่ขอสินเชื่อ"
โปรโมชั่น