8. ic_ออมทรัพย์

KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP Mobile

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY
 • 27 เม.ย. 2564
 • 6,501
DYO_Web_KKP_Savvy_1620x540

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP MOBILE

รับดอกเบี้ยสูง เหมือนเงินฝากประจำ
เปิดง่ายไม่ต้องไปสาขา แค่เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP Mobile Application
เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดบัญชี
ไม่ต้องพกสมุดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม
deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด

1.60%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP SAVVY

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
KKP-Savvy-Icon_02
*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile
KKP-Savvy-Icon_03C
KKP-Savvy-Icon_04
KKP-Savvy_Campaign_New_Ais_11x18

รับเพิ่ม Starbucks e- Coupon มูลค่า 100 บาท*

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP Savvy ผ่านแอป KKP Mobile Application และทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้  AIS Smart Kiosk
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 64

*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

สาขาที่ให้บริการตู้ AIS Smart Kiosk

ดูสาขาที่ให้บริการตู้ AIS Smart Kiosk ที่นี่ >>> คลิก

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP Savvy ผ่าน KKP Mobile Application และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านตู้  AIS Smart Kiosk สำเร็จ และฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มี.ค.- 30 มิ.ย. 64 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 15 วัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 2. ธนาคารจะส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP Savvy ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขของสมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของ Starbucks e-Coupon หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 5. จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 6. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ KKP MOBILE เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 00-22.00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้  AIS Smart Kiosk โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://kkpbank.com/2CU0T

หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 • สามารถทำรายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้            
  1.   KKP Mobile Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  2. สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี
   • สมัครบริการอื่่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
   • ปิดบัญชี
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง