8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP Mobile

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY
 • 23 ก.ย. 2564
 • 7,933
CF-Savvy-1620x540p
CF-Savvy-628x443p

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP MOBILE

รับดอกเบี้ยสูง เหมือนเงินฝากประจำ
เปิดง่ายไม่ต้องไปสาขา แค่เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP MOBILE Application
เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดบัญชี
ไม่ต้องพกสมุดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม
deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด

1.60%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

KKP-Savvy_table

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP SAVVY

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
KKP-Savvy-Icon_02_30183434
*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile
KKP-Savvy-Icon_03_30183438
KKP-Savvy-Icon_04_30183441

จุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน

ดูจุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน ที่นี่ >>> คลิก

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ KKP MOBILE เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06:00-22:00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/

หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 • สามารถทำรายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้            
  1.   KKP Mobile Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  2. สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี
   • สมัครบริการอื่่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
   • ปิดบัญชี
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP MOBILE Application และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านตู้ AIS Smart Kiosk สำเร็จ และฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 64 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee เป็นไปตามที่ Shopee (THAILAND) กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. โค้ดส่วนลด Shopeeไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP MOBILE Application และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านที่จุดบริการ AIS ทุกสาขาทั่วประเทศสำเร็จ และฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee เป็นไปตามที่ Shopee (THAILAND) กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. โค้ดส่วนลด Shopeeไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง