วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต

วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

ประกันภัยการเดินทาง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

ประกันวินาศภัย
ประกันชีวิต
KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)
 • ประกันวินาศภัย

  ประกันภัยการเดินทาง

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)

  จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN INFINITE WEALTH 99

  ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น

 • ประกันสุขภาพ

  KKPGEN EASY BOX CANCER PROTECT

  รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)*

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN EXTRA 25/15

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี

 • ประกันวินาศภัย

  KKPGEN PA ONE

  ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคเจน พีเอ วัน

บทความการเงินการลงทุน
Money Matter

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
Money Matter

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
Background
Business Talk

ตลาดทุน สร้างธุรกิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
เงินทุนมีความสำคัญต่อกิจการอย่างมาก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นให้อยู่รอด และเจริญเติบโตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายกิจการหรือต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่
Background
Money Matter

เจาะลึก “แผนการเงิน” ในการจัดการเงินคุณภาพฉบับ MR.W
แผนการเงินที่ดีส่งผลต่อการจัดการเงินของคุณได้มากขนาดไหน รู้จักกับการจัดการเงินฉบับ MR.W ที่จะช่วยให้การวางแผนการเงินของคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้น
Investment KnowlEDGE

“แผนการลงทุน” เริ่มไว ถึงเป้าหมายก่อน
อยากลงทุนต้องวางแผน รู้จักกับแผนการลงทุนที่ยิ่งเริ่มต้นได้เร็วจะช่วยให้คุณสามารถถึงเป้าหมายการลงทุนได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น