วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต

วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

ประกันภัยการเดินทาง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

ประกันวินาศภัย
ประกันชีวิต
KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)
 • ประกันวินาศภัย

  ประกันภัยการเดินทาง

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)

  จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN INFINITE WEALTH 90/5

  จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN INFINITE WEALTH 99

  ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น

 • ประกันวินาศภัย

  KKPGEN EASY BOX CANCER PROTECT

  รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)*

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN EXTRA 25/15

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี

บทความการเงินการลงทุน
ประกัน

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
ประกัน

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
Background
การเงินและการลงทุน

ตลาดทุน สร้างธุรกิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
เงินทุนมีความสำคัญต่อกิจการอย่างมาก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นให้อยู่รอด และเจริญเติบโตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายกิจการหรือต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่
Background
การเงินและการลงทุน

วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต บนแนวคิด MR.W
คนไทยมีวิธีวางแผนจัดการเรื่องเงินที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนทางการเงินคือความเข้าใจตัวเอง
การเงินและการลงทุน

วางแผนลงทุน เริ่มต้นก่อน บรรลุเป้าหมายก่อน
การวางแผนการเงินการลงทุนมีความจำเป็น เพราะการบริหารเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อทำงานหาเงินได้ มีเงินออมสะสมเราจึงต้องมีวิธีการจัดการบริหารเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทน