วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต

วางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

ประกันภัยการเดินทาง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

ประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย
ประกัน COVID-19 จากเมืองไทยประกันภัย
 • ประกันวินาศภัย

  ประกันภัยการเดินทาง

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยสูงสุด 5,000,000 บาท

 • ประกันวินาศภัย

  ประกัน COVID-19 จากเมืองไทยประกันภัย

  แผนอุ่นใจพร้อมจ่ายค่ารักษา คุ้มครองสูงสุด 2,130,000 บาท

 • ประกันวินาศภัย

  ประกันโควิดโปรเทค

  คุ้มครองคุณ ในยามที่ต้องการ

 • กองทุน

  PHATRA SET50 ESG-SSF

  กองทุนตราสารทุน (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • ประกันสุขภาพ

  KKPGEN GLOBAL HEALTH SOLUTION

  เหนือระดับทุกการคุ้มครองทั่วโลก

 • ประกันชีวิต

  KKPGEN EXTRA 20/10

  รับความคุ้มครองชีวิตยาว 20 ปี และเงินคืนทุกปี

บทความการเงินการลงทุน
ประกัน

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
ประกัน

ประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตที่หลากหลาย
การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้การใช้ชีวิต
Background
การเงินและการลงทุน

ตลาดทุน สร้างธุรกิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
เงินทุนมีความสำคัญต่อกิจการอย่างมาก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นให้อยู่รอด และเจริญเติบโตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายกิจการหรือต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่
Background
การเงินและการลงทุน

วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต บนแนวคิด MR.W
คนไทยมีวิธีวางแผนจัดการเรื่องเงินที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนทางการเงินคือความเข้าใจตัวเอง
การเงินและการลงทุน

วางแผนลงทุน เริ่มต้นก่อน บรรลุเป้าหมายก่อน
การวางแผนการเงินการลงทุนมีความจำเป็น เพราะการบริหารเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อทำงานหาเงินได้ มีเงินออมสะสมเราจึงต้องมีวิธีการจัดการบริหารเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทน