ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

สัมมนาประจำปี

  • 26 ก.พ. 2561
  • 3,607

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาประจำปี ในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุน 2561”  ให้กับลูกค้า PRIORITY ของธนาคาร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บล.ภัทร ได้แก่ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, คุณธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ภัทร และดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บล.ภัทร ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจและภาพรวมเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคและประเทศไทยในปี 2561 พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ (Asset Allocation) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องฉัตราโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

priority-news-seminar-8
priority-news-seminar-6
priority-news-seminar-5
priority-news-seminar-3
priority-news-seminar-2
priority-news-seminar-4
# อื่นๆที่น่าสนใจ