ข่าวและกิจกรรม

การลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชี

  • 12 มี.ค. 2561
  • 5,889

ขอความร่วมมือลูกค้าถึงความจำเป็นธนาคารต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบตัวตน

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีการสื่อความเน้นย้ำและกำชับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพลักลอบนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นมาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยมีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามข้อกำหนด และตรวจสอบตัวตนของลูกค้ากับบัตรประชาชนที่นำมาเปิดบัญชีซึ่งต้องเป็นบุคคลเดียวกัน จึงจะดำเนินการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า รายละเอียดคลิก

# อื่นๆที่น่าสนใจ