ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดกิจกรรมรวมรุ่น KK.NeXT.GEN 1-5

  • 26 มี.ค. 2562
  • 4,789
07Mar2019-033
07Mar2019-043
07Mar2019-057
07Mar2019-072
07Mar2019-188
07Mar2019-240
07Mar2019-283
07Mar2019-301
07Mar2019-305
07Mar2019-332
07Mar2019-361
07Mar2019-363
07Mar2019-370
07Mar2019-380
07Mar2019-385

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดกิจกรรมรวมรุ่น KK.NeXT.GEN 1-5 พร้อมเผยเทคนิคการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจในยุค 5G ผ่านการสัมมนาในหัวข้อ Transform Your Business for the Digital Age โดยมีนางกุลนันท์ ซานไทโว ประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของประเทศ อาทิ นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารเกียรตินาคินได้แก่นายนฤดม รุ่งศิริวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT Security และนายภาสกร บุญยะประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาช่องทางการขายและบริการ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เรื่อง Cyber Security และ Online Marketplace Channel

 

ทั้งนี้ โครงการ KK.NeXT.GEN เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก PRIORITY ของธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจของลูกค้า ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้บริหารขององค์กรธุรกิจ โดยโครงการได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปีนี้

# อื่นๆที่น่าสนใจ