ข่าวและกิจกรรม

KKP บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 24 ก.ย. 2562
  • 870

ธนาคารเกียรตินาคิน ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคในนามสมาคมธนาคารไทย จำนวน 50,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบ ในโครงการการ “ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม “ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

# อื่นๆที่น่าสนใจ