ข่าวและกิจกรรม

KKP สนับสนุนโครงการ ธรรมlife ผ่าน Line TV

  • 26 ก.ย. 2562
  • 1,175
KKP สนับสนุนโครงการ ธรรมlife ผ่าน Line TV เพื่อเผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิทัล
 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และบริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะผ่าน Line TV เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลผ่านโครงการ ธรรมlife ซึ่งเป็นรายการธรรมะร่วมสมัย โดยมีนพ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ นาย กณพ ศุภมานพ รองประธานบริษัท Line และนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ นอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยสืบสานงานธรรมในวงกว้างแล้วยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนของกลุ่มธุรกิจฯที่นำหลักธรรมในเรื่องอิทธิบาทและพรหมวิหารมาเป็นส่วนสำคัญของหลักองค์กร โดยรายการออกอากาศทุกวันพุธ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป
# อื่นๆที่น่าสนใจ