ข่าวและกิจกรรม

บล.ภัทร ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป

  • 16 ต.ค. 2562
  • 926

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก (IPO) ของ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของ AWC มีราคาเสนอขายที่ 6 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าการเสนอขายสูงถึง 48,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดย AWC ประกอบธุรกิจผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบด้วย 1. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ 2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ มูลค่าตลาดขนาดใหญ่ของ AWC ยังทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำนวณใน SET50 หรือกลุ่มหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 50 อันดับของตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

# อื่นๆที่น่าสนใจ