ข่าวและกิจกรรม

KKP จัดกิจกรรมจิตอาสา ‘#Sookใจ D.I.Y. หน้ากากอนามัย’ ห่างฝุ่น อุ่นใจ ไกลโรค

  • 24 มี.ค. 2563
  • 554

ด้วยความตระหนักถึงสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร กลุ่มธุรกิจการการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้จัดกิจกรรม ‘#SOOKใจ D.I.Y. หน้ากากอนามัย’ ซึ่งเป็นเวิร์กชอปสอนการทำหน้ากากผ้าให้กับพนักงานขึ้น  เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย   และลดขยะจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาสอนวิธีการตัดเย็บหน้ากาก พร้อมแจกผ้าและแพทเทิร์นให้กับพนักงานสำหรับนำไปตัดเย็บหน้ากากใช้ในครอบครัว บริจาค หรือนำไปถ่ายทอดวิธีการตัดเย็บต่อให้กับผู้สนใจอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 12 และ 13 มี.ค. 63 ที่ผ่านมาและได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มพนักงาน

# อื่นๆที่น่าสนใจ