ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินร่วมสนองนโยบายภาครัฐ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • 27 มี.ค. 2563
  • 121,030

ธนาคารเกียรตินาคินร่วมสนองนโยบายภาครัฐ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล โดยให้มีผลวันที่ 1เม.ย.นี้  ธนาคารมีความห่วงใยถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19   จึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้สูงสุดนาน 6 เดือน หรือมาตรการขยายเวลาชำระหนี้  ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาพักชำระหนี้หรือขยายเวลาชำระหนี้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางธนาคารจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ลูกค้าธนาคารในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์  สินเชื่อบ้าน  สินเชื่อ SME และสินเชื่อบุคคล  ที่มีความประสงค์ขอพักชำระหนี้หรือขยายเวลาชำระหนี้ ลงทะเบียนผ่าน link เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะติดต่อกลับทาง SMS  

เพื่อยืนยันการได้รับข้อมูลภายใน 3 วัน และจะแจ้งผลการพิจารณาพักชำระหนี้ การขยายเวลาชำระหนี้ หรือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ท่านทราบภายใน 14 วัน   นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สามารถยื่นคำร้องผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนไปแล้วนานกว่า 14 วันทำการ แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับทาง SMS หรือโทรศัพท์จากธนาคาร อาจเกิดจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไปไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ธนาคารใคร่ขอความกรุณาให้ลูกค้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการพิจารณาคำร้องของลูกค้าทุกท่านให้ได้ผลโดยเร็วที่สุด

#เราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

# อื่นๆที่น่าสนใจ