ข่าวและกิจกรรม

ธ.เกียรตินาคินภัทร ร่วมกรมบัญชีกลาง เปิด e-LG ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานรัฐ

  • 17 ธ.ค. 2563
  • 119

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมงานแถลงข่าวเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเปิดให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  e-LG ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานแรกของภาครัฐที่เชื่อมต่อการทำธุรกรรม e-LG ผ่านบล็อกเชนได้ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวช่วยให้สามารถมีการอนุมัติรายการได้ภายใน 10 นาทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลากว่า 3-7 วัน เพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษและคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศ งานดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

# อื่นๆที่น่าสนใจ