ข่าวและกิจกรรม

เกียรตินาคินภัทร ออกโร้ดโชว์ มจธ. และ สจร. เตรียมบัณฑิตสู่สายงานดิจิทัล แบงก์กิ้งแห่งอนาคต

  • 18 ธ.ค. 2563
  • 339
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจร.) จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 3 และ 4 หัวข้อ Retail Lending in The Digital World และ Investment in the Big Data World  เพื่อให้ความรู้ด้านการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการเงินและศาสตร์แห่งการประยุกต์ใช้ข้อมูลใหญ่เพื่อการลงทุน ปูทางอาชีพให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าสู่สายงานดิจิทัล แบงก์กิ้งในอนาคต โดยมีคุณปัญญา เวชบรรยงรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และดร.จอน วงศ์สวรรค์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายทอดข้อมูล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
# อื่นๆที่น่าสนใจ