ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสาขาในห้างสรรพสินค้า ณ วันที่ 6 ม.ค. 64

  • 6 ม.ค. 2564
  • 1,748

ธนาคารขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
- สาขาสีลม เวลาทำการ 9:30 - 17:00 น.
- สาขาอื่นในห้างสรรพสินค้า เวลาทำการ 11:00 - 18:00 น.

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

# อื่นๆที่น่าสนใจ