ข่าวและกิจกรรม

ธ.เกียรตินาคินภัทร แสดงความพร้อม ออกหุ้นกู้ระยะยาว THOR ขานรับนโยบายธปท. เพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน

  • 18 มี.ค. 2564
  • 424
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน หรือ Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน และสนองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงินให้แพร่หลาย ทดแทนการใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR ที่กำลังจะถูกยกเลิก ถือเป็นความสำเร็จของธนาคารในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายรองรับความต้องการของผู้ลงทุน อีกทั้งช่วยบริหารความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน เปิดเผยว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR อายุ 1 ปี 1 เดือน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท  เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น กองทุนรวม ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน และบุกเบิกการลงทุนในตราสารหนี้ที่อ้างอิงกับ THOR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนต้นทุนการกู้ยืมได้ดี มีความโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงินทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR  ที่กำลังจะถูกยกเลิกในเวลาอันใกล้นี้ 

“ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบายของธปท. เพราะตระหนักดีว่าอัตราดอกเบี้ย THOR กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อทั้งธุรกรรมประเภทการกู้ยืมเงินและธุรกรรมอนุพันธ์ของประเทศ  ดังนั้น ธนาคารจึงได้เพิ่มกระบวนการทำงานที่รองรับการทำธุรกรรมการอ้างอิงดอกเบี้ย THOR และในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารก็ได้เริ่มทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap ) ที่อ้างอิง THOR กับคู่ค้าสถาบันไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง” นายจักรวาล กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ระยะยาว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อธนาคารทั้งในแง่ของเครดิต รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารคาดว่าจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของผู้ลงทุน


เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น   

ทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com
# อื่นๆที่น่าสนใจ