ข่าวและกิจกรรม

ปิดบริการสาขาชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 7 เม.ย. 2021

  • 7 เม.ย. 2564
  • 72
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าและพนักงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติของธนาคาร
 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ขอแจ้งปิดบริการสาขาเป็นการชั่วคราว
ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 จำนวน 2 สาขา ได้แก่
  • สาขาซีคอน บางแค
  • สาขาทองหล่อ
ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ ในวันและเวลาทำการของสาขาหรือท่านสามารถใช้บริการผ่าน KKP MOBILE และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ
 
ธนาคารมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและอนามัยของทุกท่าน จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
 
ขอให้ทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัย และความพร้อมที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 ทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 20:00 น.
# อื่นๆที่น่าสนใจ