ข่าวและกิจกรรม

ธ.เกียรตินาคินภัทร มอบคอมพิวเตอร์แก่สภากาชาดไทย มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

  • 20 เม.ย. 2564
  • 311

(ที่ 1 จากขวา) นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
(ที่ 3 จากขวา) นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ที่ 3 จากซ้าย) นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
และรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  โดยนายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้แทนธนาคารมอบคอมพิวเตอร์มือสองจำนวน 30 ชุด ให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ภายใต้การขับเคลื่อนของสมาคมธนาคารไทย เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย โดยมี นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย และนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้
# อื่นๆที่น่าสนใจ