ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสยามพารากอน ควบรวมกับ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

  • 30 พ.ย. 2564
  • 4,653
Announce_CTW+Paragon-628x443p

ประกาศธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสยามพารากอน ควบรวมกับ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

ที่อยู่เลขที่ 4,4/1-2, 4/4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 ถนนราชดำริ  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
แผนที่สาขา คลิก

# อื่นๆที่น่าสนใจ