ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสระแก้ว ควบรวมกับ สาขาฉะเชิงเทรา

  • 26 พ.ค. 2565
  • 1,495
สาขาสระแก้ว

ประกาศธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สาขาสระแก้ว ควบรวมกับ สาขาฉะเชิงเทรา มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ที่อยู่เลขที่ 508, 510 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

แผนที่ตั้งสาขาฉะเชิงเทรา คลิก

# อื่นๆที่น่าสนใจ