บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 25 ธ.ค. 2563
 • 86,474
สมัครบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD วันนี้ รับสิทธิประโยชน์พิเศษ

 • ต่อที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99%ต่อปี นาน 6 รอบบัญชีแรก
 • ต่อที่ 2  : รับ E-coupon Grab Food มูลค่า 50 บาท
 • ต่อที่ 3 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดใช้วงเงินสะสมตามเงื่อนไข

สมัครง่าย

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด

สมัครง่าย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน  หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay

กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay

วงงินอนุมัติสูงสุด

250,000 บาท

วงเงินเบิกถอนสูงสุด

100,000 บาท/วัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

เงื่อนไขต่อที่ 1
 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (6 รอบบัญชีแรก) 
เงื่อนไขต่อที่ 2 
 1. ลูกค้าใหม่สินเชื่อ KKP Cash Card ที่เปิดบัตร และใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสด ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม โดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้พร้อมใบสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP Cash Card  ลูกค้าจะได้รับ E-coupon Grab Food มูลค่า 50 บาท
 2. จำกัดรางวัล E-coupon Grab Food มูลค่า 50 บาท 1 รางวัลต่อคน ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะแจ้งโค้ดผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ระบุในใบสมัคร KKP Cash Card ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ
เงื่อนไขต่อที่ 3
 1. ลูกค้าใหม่สินเชื่อ KKP Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม และเปิดบัตร โดยมียอดใช้วงเงินสะสมตามเงื่อนไข จะรับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  1. รับเครดิตเงินคืน 100 บาท มียอดใช้วงเงินสะสมตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท
  2. รับเครดิตเงินคืน 200 บาท มียอดใช้วงเงินสะสมตั้งแต่ 50,000 - 99,999  บาท
  3. รับเครดิตเงินคืน 500 บาท มียอดใช้วงเงินสะสมตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
  4. ยอดใช้วงเงินสะสม คำนวณจากยอดใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสด KKP Cash Card การเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่านการใช้บัตรกดเงินสด KKP Cash Card และรูดชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของร้านค้าในเครือข่าย UnionPay
  5. กำหนดระยะเวลาคำนวณยอดใช้วงเงินสะสม ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และต้องมียอดคงค้าง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายการชำระเงินเข้ามาอย่างน้อย 1 รอบบิล
 2. จำกัดยอดเงินคืนรวมสูงสุดที่ 500 บาท ต่อคน ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี KKP Cash Card ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าสินเชื่อ KKP Cash Card ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)
 4. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง