บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

สมาร์ทกว่ากับบัญชีรูปแบบดิจิทัล

บริการเปิดบัญชี KKP e-Account
  • 13 ก.พ. 2561
  • 2,356

บริการ

เปิดบัญชี KKP e-Account

สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ทุกประเภท

สะดวก ทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น KKP e-Banking, บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

ไม่ต้องพกสมุดบัญชี ฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

ปลอดภัย ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและลายเซ็นของเจ้าของบัญชี ก่อนเริ่มทำธุรกรรมการเงิน

โปร่งใส ด้วยบริการ e-Statement แจ้งรายการเดินบัญชีผ่าน Email Address ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารทุกเดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดบริการ

ประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ให้บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KKP e-Account และลงนามรับรอง
  • สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KKP e-Account ได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยหมายเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

  • บัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card

 

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี KKP e-Account

  • ให้บริการเฉพาะบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • สามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาทได้ (ยกเว้นบัญชีประเภทที่มีค่ารักษาบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด)
  • ลูกค้าต้องกรอก Email Address ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นดือน
  • เงื่อนไขการให้บริการบัญชี KKP e-Account เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ที่สมัครใช้บริการ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง