สินเชื่อรถบ้าน

 ซื้อขายรถกันเอง เลือกจัดไฟแนนซ์รถบ้าน

สินเชื่อรถบ้าน
 • 11 ก.พ. 2561
 • 19,989

สินเชื่อรถบ้าน

ให้วงเงินอนุมัติสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

วงเงินอนุมัติสูงสุด 110% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด

รู้ผลการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว

มีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อ – ขาย จนถึงการทำสัญญา

มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการลูกค้าทุกที่ทั่วประเทศ

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

บุคคลธรรมดา

 1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

เอกสารการขอบริการดังนี้
บุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 4. สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 3. Statement ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 4. สำเนาทะเบียนการค้า
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ
 7. ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

หมายเหตุ

 1. เอกสารของผู้ค้ำประกันให้ใช้เอกสารแบบเดียวกับเอกสารการขอบริการของบุคคลธรรมดา
 2. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

(?)หากสนใจ สินเชื่อรถบ้าน แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศหรือสาขาใกล้บ้าน ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 165 5555 หรือ ผ่านช่องทาง KK Auto App

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง