ic_สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล
  • 11 ก.พ. 2561
  • 677,654
Personal_Loan_16200x540
Personal_Loan_628x443

สินเชื่อส่วนบุคคล

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท

ผ่อนนานสูงสุด 72 งวด

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 11.99% - 24.99% ต่อปี
* เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ คลิก

พนักงานประจำโปรดระบุรายละเอียด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

สมัครผ่านแอป KKP MOBILE

P-Loan_B

เช็คความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN

MicrosoftTeams-image (109)
MicrosoftTeams-image (110)
MicrosoftTeams-image (111)

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN ผ่านแอป KKP MOBILE 6 ขั้นตอนง่ายๆ

LoanReQuest_page-1
3-4
5-6

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

สำหรับพนักงานเงินเดือน (รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร)
 

คุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้น 

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร)  
  3. ผ่านการทดลองงาน และมีสลิปเงินเดือน (รายได้อื่นๆ แสดงในสลิป)

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

  1. สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน เดือน 
  2. สำเนารายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement) ย้อนหลัง เดือน นับจากปัจจุบัน 
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์  เฉพาะเลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID) 
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน*(บาท)

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เป็นพนักงานเงินเดือนประจำ
น้อยกว่า 50,000 24.99%
50,000 – 69,999 20.99% - 23.99%
70,000 – 99,999 19.99% - 23.99%
100,000 – 139,999 14.49%
140,000 – 199,999 13.99%
200,000 ขึ้นไป 11.99%

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย : 
ลูกค้ามีสินเชื่อเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ชำระค่าผ่อนเดือนละ 4,600 บาท โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 13.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญา 3% ต่อปี คิดเป็นอัตรา 16.50% % ต่อปี เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้าชำระค่าผ่อนปกติ จำนวน 4,600 บาท แต่วันที่1 มีนาคม 2564 ลูกค้าไม่มาชำระ โดยค่างวดจำนวน 4,600 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 2,528.77 บาทและดอกเบี้ย 2,071.23 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชำระในวันที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ บนงวดที่ ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2,528.77 บาท

อัตราดอกเบี้ย

FAQ

(?)สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (https://bank.kkpfg.com) หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร

(?)วงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่าใด

สูงสุด 2,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

(?)ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน

ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

(?)สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด

ติดต่อโทร KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 หรือ ตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ

(?)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางใดบ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP CONTACT CENTER  โทร. 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

 

(?)สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 

สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน มาขอวงเงินจากธนาคาร แล้วแบ่งผ่อนรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาไปใช้จ่ายทั่วไป

 

(?)อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

เป็นแบบลดต้น ลดดอก 

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง