ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 22 ม.ค. 2562
 • 117,147
Landing 1620
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
  • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50 % ต่อปี นาน 50 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ เมื่อเลือกรับโปรแกรมเงินก้อนสุดชิล สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เต็มวงเงินภายในวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ โดยลูกค้าสามารถเลือกรับบริการโอนเงินเข้าบัญชีจากวงเงินบัตรกดเงินสดได้พร้อมใบสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
  • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.50 % ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เมื่อเลือกรับโปรแกรมเงินสดสบายใจ
 2. ลูกค้าใหม่สินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่เปิดบัตร และทำรายการผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติสินเชื่อ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 50 บาท
 3. การทำรายการผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD หมายถึง การเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ผ่านการใช้บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD และ/หรือรูดชำระค่าสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของร้านค้าในเครือข่าย UnionPay
 4. จำกัดยอดเงินคืนรวมสูงสุดที่ 50 บาท ต่อคน ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)
 6. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2565

  *พิเศษรับสิทธิ์ ร่วมลุ้นทองคำ และของรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า แสนบาท  

พิเศษ รับสิทธิ์ร่วมลุ้นทองและของรางวัลอื่นๆ เพิ่มอีก สิทธิ์ ( รวมเป็น สิทธิ์) สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 และมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง  

คลิดดูรายละเอียด รับเงินลุ้นทอง https://link.kkpfg.com/W9OsD

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection  หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว

นอกเหนือจากบริการที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการสนใจข้างต้น ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง