โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินภัทรโดยเฉพาะ

สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด

  • 22 ม.ค. 2562
  • 29,748

ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.99 % ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก

เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ
สำหรับลูกค้าใหม่ ของผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด KKP Cash Card ที่ได้รับอนุมัติ 
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

  • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 26% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
  • ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดระยะเวลาการใช้บัตร
  • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือน เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
โปรโมชั่น