Promotion

รายละเอียด

รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์

 • 29 ม.ค. 2564
 • 1,884

รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
ระยะเวลา วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 64

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/2Mc0y7H
 2. เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการ ตามรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการและรับส่วนลดเมื่อชำระด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ

KKP_Debit_Card_UnionPay_Tablel_option-A 

เงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้สำหรับบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วย 62 เท่านั้น ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
 2. สำหรับรายการที่ได้รับการอนุมัติ ยอดส่วนลดจะถูกคำนวณจากยอดในใบแจ้งหนี้ และยอดส่วนลดสูงสุด จะถูกคำนวณจากรายการที่ได้รับอนุมัติ ยอดที่ต้องชำระจริง อาจแตกต่างไปตามค่าธรรมเนียมที่ถูกคิดจากธนาคารผู้ออกบัตร ซึ่งยอดที่ถูกคำนวณจากธนาคารถือเป็นที่สุด กรณีที่ยอดซื้อสินค้าไม่ได้เป็นสกุลเงินบาท (THB) การคำนวณยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ และยอดส่วนลดที่จะได้ จะถูกคิดเป็นสกุลเงินบาท (THB)
 3. กรณีต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของยูเนี่ยนเพย์ได้ที่เบอร์ ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมานี้: http://www.unionpayintl.com/cn/aboutUs/followUs
 4. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่กำหนดเท่านั้น
 5. ในกรณีขอคืนเงินหรือคืนของ จะทำการคืนเงินเฉพาะส่วนที่ผู้ถือบัตรได้ชำระเงินไป ไม่รวมยอดส่วนลดที่มอบให้
 6. จำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 1 ครั้ง/บัตร/วัน สูงสุด 5 ครั้ง/บัตร/ตลอดรายการ สิทธิ์ทั้งหมดมีจำนวน 4,700 สิทธิ์รวมทุกธนาคาร สงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง ของรายการที่ได้รับการอนุมัติ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 7. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ หากมีการทุจริตจากการใช้โปรโมชั่นนี้ บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะปฏิเสธการเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ ของทางบริษัทฯ ในอนาคต บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินการมอบส่วนลดให้เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรือจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 8. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันของเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ยึดเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี
 9. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ก่อนร่วมรายการ เพื่อรับส่วนลดรายละเอียดโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลถือเป็นที่สุด
 10. ในการลงทะเบียนข้อมูลที่ผู้ถือบัตรกรอกถือเป็นที่สุด เมื่อทำการลงทะเบียน ในกรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สิทธิพิเศษที่มอบให้อาจถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะใช้ข้อมูลการลงทะเบียนตามที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างถี่ถ้วน
  • หากผู้ถือบัตรปฏิเสธการให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
  • หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
  • หากผู้ถือบัตรต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน เช่น เลขที่บัตร หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ผู้ถือบัตรจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 11. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บัตร ตลอดรายการตามลิงค์เว็บที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียนข้อ 1
 12. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ระบบจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที เพื่อทำการ activate การลงทะเบียน หลังจากนั้น ผู้ถือบัตรสามารถร่วมโปรโมชั่นได้ทันที
 13. หลังจากทำการลงทะเบียน ผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ส่งไปยังเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากทำรายการแต่ละครั้งสำเร็จ โดย SMS จะระบุส่วนลดที่ท่านได้รับ ซึ่งรวมไปถึงยอดที่ทำการซื้อสินค้า และยอดหลังจากหักส่วนลดแล้ว
# อื่นๆที่น่าสนใจ