8. ic_ออมทรัพย์

เฮงสุดสุด...รับตรุษจีนปีกระต่าย กับบัญชีเงินฝากออนไลน์ KKP

เฮงสุดสุด...รับตรุษจีนปีกระต่าย กับบัญชีเงินฝากออนไลน์ KKP
 • 13 ม.ค. 2566
 • 5,172
KKP_Chinese_New_Year_Promotion_1620x540
KKP_Chinese_New_Year_Promotion_628x443
เฮง 3 เด้ง เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ KKP   
รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.05 % ต่อปี พรัอมรับอั่งเปารวมมูลค่า 500 บาท* ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค. 66

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP SAVVY

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
KKP-Savvy-Icon_02_30183434
*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile
KKP-Savvy-Icon_03_30183438
KKP-Savvy-Icon_04_30183441

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1.  ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY หรือ KKP e-fixed Deposit ผ่าน KKP MOBILE ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ม.ค. 66 รับอั่งเปา Central e-voucher รวมมูลค่าสูงสุด 500 บาท โดย
  • เฮงแรก รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.05% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit หรือรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY
  • เฮงที่ 2 รับอั่งเปา Central e-Voucher มูลค่า 100 บาท* 
   เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY และมียอดเงินฝากตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 
   (*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี)
  • เฮงให้สุด รับเพิ่มอั่งเปา Central e-Voucher สูงสุด 400 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit และมียอดเงินฝากตามเงื่อนไข
   • รับอั่งเปา Central e-voucher มูลค่า 100 บาท* เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 100,000-899,999 บาท (*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10% ต่อปี)
   • รับอั่งเปา Central e-voucher มูลค่า 200 บาท* เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 900,000 -1,499,999 บาท (*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.02% ต่อปี)
   • รับอั่งเปา Central e-voucher มูลค่า 400 บาท* เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป (*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.03% ต่อปี)
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เปิดบัญชี KKP SAVVY หรือ KKP e-fixed Deposit สำเร็จและมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เปิดบัญชี KKP SAVVY ต้องคงเงินฝากติดต่อกัน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินครั้งแรก ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 4. ลูกค้าที่เปิดบัญชี KKP e-fixed Deposit กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด มูลค่าของรางวัลที่ได้รับจะถูกหักจากยอดเงินฝากในบัญชี
 5. แคมเปญนี้ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ และลูกค้าจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ลูกค้าจะได้รับ Central e-Voucher ภายใน 30 วันของเดือนถัดไป นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ขณะเปิดบัญชีเงินฝาก
 7. จำกัด 2,000 สิทธิแรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 8. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY และปิดบัญชีแล้ว โดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชี จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญนี้
 9. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
 11. สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center 02-165-5555 
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง