Promotion

รายละเอียด

ใช้ 5 ที ฟรี 50 บาท

สิทธิพิเศษจาก KKP MOBILE Application ใช้ 5 ที ฟรี 50 บาท แชร์ได้เลย
เมื่อทำธุรกรรม โอน จ่าย สแกน อะไรก็ได้ผ่านแอป KKP Mobile ครบ 5 ครั้ง ภายใน 1 เดือน
รับเงินคืนเข้าบัญชี สูงสุด 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 64

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่ใช้บริการ KKP Mobile Application ทำธุรกรรม โอน จ่าย สแกน สำเร็จขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง ครบ 5 ครั้ง/เดือน
  • จำกัด 1 สิทธิ/คน/เดือน (สูงสุด 2 สิทธิ/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ) และจำกัด 1,500 สิทธิแรก/เดือน (รวม 3,000 สิทธิ) เริ่มนับจำนวนสิทธิทุกวันที่ 1 ของเดือน ต.ค. และ พ.ย. 64 โดยไม่ยกยอดจำนวนครั้งไปในเดือนถัดไป
  • ไม่รวมธุรกรรมการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง การโอนเงินกี่ครั้งก็ตามภายในวันเดียวกันนับเป็น 1 ครั้ง การชำระบิลแก่ผู้ให้บริการจะถูกนับจำนวนครั้งตามจริง ยกเว้นการชำระบิลแก่ผู้ให้บริการรายเดิมภายในวันเดียวกันนับเป็น 1 ครั้ง
  • การทำรายการหลังเวลา 00.00 น จะถือว่าเป็นรายการของวันถัดไป
  • กรณีตั้งรายการล่วงหน้า จะนับวันที่ทำธุรกรรมสำเร็จตามเงื่อนไข
  • ระบบจะแจ้งสิทธิพิเศษนี้แก่ผู้ได้รับสิทธิผ่าน SMS ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากทำธุรกรรมครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีหลักหรือบัญชีที่มีการเข้าใช้งานบ่อยที่สุดใน KKP Mobile Application ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป โดยสถานะบัญชีจะต้องเปิดใช้งานอยู่ (Active)
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่  App-Store  หรือ  Play-Store 
รายละเอียดอื่นๆ KKP Mobile App คลิก https://kkpbank.com/aNvzY

# อื่นๆที่น่าสนใจ