ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 1 ก.ค. 2566
 • 4,943
NN_628x443 (1) (1)
สิทธิประโยชน์
ต่อที่ 1 
 • สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อใช้จ่ายครั้งแรก รับส่วนลด 12% จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ เพียงกรอกโค้ด PAKKPNEW12  (จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน รวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 2,000 บาท เพียงกรอกโค้ด PAKKPEX10  (จํากัด 1 โค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้งาน / 1 หมายเลขโทรศัพท์) และจำกัดจำนวนรวม 100 สิทธิ์ / เดือน รวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน 
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท/ หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)

สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน 
 Table  
รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับโค้ดส่วนลด และเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน NocNoc สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้น สินค้าปูน, เหล็กก่อสร้าง, อิฐ, บ้านสําเร็จรูป, เสาเข็ม โทรทัศน์ เครื่องเสียง และงานบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 2.  สิทธิประโยชน์
  ต่อที่ 1
  • สำหรับลูกค้าใหม่
   • เมื่อใช้จ่ายครั้งแรก รับส่วนลด 12% จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ เพียงกรอกโค้ด PAKKPNEW12
   • จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน รวม 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
   เมื่อมียอดใช้จ่ายเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้ 
   • 3,000 – 9,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 50 บาท
   • 10,000 – 29,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 400 บาท
   • 30,000 – 49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท
   • 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,500 บาท 
   • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท / หมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด)
   • ธนาคารจะนำยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ใช้บัตรร่วมรายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าว
 3. รายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดและ/หรือโค้ดส่วนลดอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
 4. โค้ดส่วนลดและรายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 6. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า NocNoc โทร 02-029-9846 (เวลาทําการ: จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 22:00 น. และเสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 20:00 น.)

อัตราดอกเบี้ยที่แก้จริง 25 % ต่อปี กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว 

สนใจสมัครบัตรใหม่

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง