ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 10 พ.ค. 2566
 • 1,020
KKP_CASH_CASH_VIU_628x433
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

 1. ระยะเวลาโปรโมชันเริ่มตั้งแต่ 12 เมษายน 2566 ถึง 11 ตุลาคม 2566
 2. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะและสำหรับบัตรยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น รวมถึง บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด ที่ออกในประเทศไทย โดย UnionPay International (“ยูเนี่ยนเพย์”)
 3. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละราย ทั้งลูกค้าใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน  และลูกค้า Viu Premium เก่า (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในข้อ 8) ที่ไม่เคยสมัครรับข้อเสนอใดๆ ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรกดเงินสดมาก่อน มีสิทธิได้สมัครใช้บริการ Viu Premium เป็นเวลาสาม (3) เดือน ในราคาพิเศษ 129 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 4. แต่ละรหัสการใช้งาน Viu (Viu ID) หรือแต่ละหมายเลขบัตรยูเนี่ยนเพย์ สามารถสมัครรับข้อเสนอได้เพียงครั้งเดียวในช่วงระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น หากมีการใช้รหัสการใช้งาน Viu และบัตรยูเนี่ยนเพย์ในการสมัครรับข้อเสนอในช่วงระยะเวลาโปรโมชันแล้วจะไม่สามารถใช้ในการสมัครรับข้อเสนอได้เป็นครั้งที่สอง
 5. ในการสมัครรับข้อเสนอนี้ท่านรับทราบและเข้าใจว่า จะต้องสมัครใช้บริการ Viu Premium ภายในระยะเวลาโปรโมชัน และใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งในการชำค่าบริการราคาพิเศษนี้เท่านั้น
 6. ลูกค้าใหม่ ลูกปัจจุบัน และลูกค้า Viu Premium เก่า ที่เคยสมัครรับโปรโมชันพิเศษอื่นๆ ไปแล้ว (รวมถึงข้อเสนอราคาพิเศษที่เคยมีให้สำหรับลูกค้าใหม่) และมีการชำระค่าบริการสำหรับโปรโมชันดังกล่าวโดยใช้บัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ดำเนินการผ่าน Adyen N.V. ซึ่งเป็นพันธมิตรช่องทางการชำระเงินของเราจะไม่มีสิทธิสมัครรับข้อเสนอนี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้า Viu Premium เก่าที่เคยสมัครรับโปรโมชันพิเศษใดๆ ไปแล้ว (รวมถึงข้อเสนอราคาพิเศษที่เคยมีให้สำหรับลูกค้าใหม่) และมีการชำระค่าบริการสำหรับโปรโมชันผ่านช่องทางการชำระเงิน  App Store หรือ Google Play Store ยังคงมีสิทธิสมัครรับข้อเสนอนี้
 7. ลูกค้าทุกท่านที่สมัครรับข้อเสนอนี้จะไม่ได้สิทธิทดลองใช้ฟรี 7 วัน
 8. คำนิยามสำหรับ "ลูกค้าใหม่" "ลูกค้าปัจจุบัน" และ "ลูกค้า Viu Premium เก่า" คือ:
  • “ลูกค้าใหม่” หมายถึง ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Viu ได้รับรหัสการใช้งาน Viu (Viu ID) และไม่เคยใช้หมายเลขบัตรเดบิตหรือหมายเลขบัตรเครดิตใด ๆ ในการสมัครแพ็กเกจมาตรฐาน Viu Premium หรือโปรโมชันใด ๆ ในอดีต (รวมถึงข้อเสนอราคาพิเศษที่มีให้สำหรับลูกค้าใหม่) ก่อนโปรโมชันนี้
  • "ลูกค้าปัจจุบัน” หมายถึง ลูกค้าที่สมัครสมาชิก Viu Premium และยังมีสถานะเป็นสมาชิก Viu Premium ในระหว่างการสมัครรับข้อเสนอนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าปัจจุบันนี้จะรวมถึงลูกค้าที่เคยสมัครทดลองใช้งาน Viu แบบไม่มีค่าบริการ
   ค.“ ลูกค้า Viu Premium เก่า” หมายถึง ลูกค้าที่เคยสมัครใช้บริการ Viu Premium และ/หรือ สมัครทดลองใช้บริการ Viu แบบไม่มีค่าบริการ และสถานะสมาชิกดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว
 9. หากท่านไม่ได้มีการยกเลิกการสมัครรับข้อเสนอสำหรับแพ็กเกจราย 3 เดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu (รายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อ 13) อย่างน้อยหนึ่งวันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจของท่าน แพ็กเกจจะถูกปรับเป็นราคามาตรฐาน Viu Premium ราย 3 เดือนโดยอัตโนมัติ โดยเราจะเรียกเก็บเงินท่านเต็มจำนวน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทุก ๆ 3 เดือน จนกว่าท่านจะยกเลิกการสมัครสมาชิกตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Viu
 10. การให้บริการ Viu  แก่ท่านอยู่ภายใต้การบริการของ บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด ยูเนี่ยนเพย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้า และ/หรือ บริการ ที่นำเสนอโดย Viu หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครบริการ Viu Premium กรุณาติดต่อ enquiry.th@viu.com หรือ ทางข้อความเฟซบุ๊ก Viu Thailand
 11. พีซีซีดับเบิลยู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการจากยูเนี่ยนเพย์ รวมถึงแอปพลิเคชัน สิทธิ คุณสมบัติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบัตรยูเนี่ยนเพย์ทุกประเภท พีซีซีดับเบิลยู ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายและ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ถือบัตร หรือผู้ใช้ Viu ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัตร หากมีคำถามและข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับบัตร ยูเนี่ยนเพย์  กรุณาติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรยูเนี่ยนเพย์ของท่าน
 12. พีซีซีดับเบิลยู ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่ท่านได้ชำระไปแล้ว รวมถึงจะไม่มีการคืนเงิน หรือคืนเครดิตสำหรับระยะเวลาบางส่วนหรือส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ของการสมัครสมาชิกของท่านในทุกสถานการณ์
 13. การสมัครใช้บริการ Viu Premium ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu ที่อยู่บนเว็บไซต์ https://www.viu.com/ott/th/th/copyright-statement/terms-and-conditions การสมัครและใช้บริการ Viu Premium ภายใต้โปรโมชันนี้ถือว่าท่านได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสำคัญ
 14. ข้อเสนอเหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของ พีซีซีดับเบิลยูและยูเนี่ยนเพย์ได้
 15. เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงหรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรโมชันโดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ อย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่มีการแก้ไขหรือยุติดังกล่าว โดยจะมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้น รวมถึงสิทธิของท่านในการสมัครรับข้อเสนอภายใต้โปรโมชันนี้ ให้ถือคำตัดสินของ พีซีซีดับเบิลยู เป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 16. โดยเป็นตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด เราไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น รวมถึงค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือ ค่าเสียหายชดเชยที่เป็นผลสืบเนื่องความเสียหายให้แก่ท่านในทุกกรณี (รวมถึงการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล ธุรกิจ หรือผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรโมชันของท่านไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องใด ๆ ตามสัญญา การรับประกัน การละเมิดสิทธิ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ไมว่าท่านจะรับทราบถึงคำแนะนำที่เกี่ยวกับความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
 17. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ท่านรับทราบและยอมรับว่า เราหรือบริษัทในเครือของเราไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ แก่ผู้อื่นในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโปรโมชันของท่าน
 18. ท่านยอมรับว่าโปรโมชันและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจการตีความและบังคับใช้โดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทย (“ ประเทศไทย”) โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมายการเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชันและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องถูกนำขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจศาลในประเทศไทย
 19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความไม่สอดคล้องกันหรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
 20. พีซีซีดับเบิลยู ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจาก และ/หรือเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมด 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง