ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 27 ก.ค. 2565
 • 650
Cash-Card-beautify_1620x500 (1)
Cash-Card-beautify_628x433 (1)

รับเครดิตเงินคืน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่สถาบันเสริมความงามทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD จะได้รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่สถาบันเสริมความงามทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ภายใต้หมวด (MCC Code 7230, 7298) ดังนี้
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท ต่อเดือน ได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 100 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 20,000 – 49,999 บาท ต่อเดือน ได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 300 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท
 3. จำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 บาท / 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตร / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืน 3,000 / หมายเลขบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด) โดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด 
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)
 5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง