ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 26 ต.ค. 2565
 • 6,060
Cash-Card-HAPPY-BIRTHDAY-PRIVILEGE_628x443
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
สำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน 2565 - ธันวาคม 2566 รับโค้ดสิทธิประโยชน์ร้านดังกิ้น โดนัท

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน 2565 - ธันวาคม 2566 เท่านั้น 
 2. ลูกค้าจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป หรือมีการทำรายการตั้งแต่ 12 ครั้ง ขึ้นไป โดยนับยอดใช้จ่ายสะสมหรือจำนวนการทำรายการย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนถึงเดือนเกิดของลูกค้า (เช่น ลูกค้าที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะนับยอดใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เป็นต้น)
 3. ธนาคารจะจัดส่งโค้ดแลกรับสิทธิประโยชน์ Combo Set ภายในเดือนเกิดของลูกค้า (จำกัด 1 สิทธิ / หมายเลขบัตร /รายการส่งเสริมการตลาด) สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. สามารถใช้โค้ดแลกรับสิทธิประโยชน์ Combo Set ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ร้านดังกิ้น โดนัท ทุกสาขา ยกเว้น สาขาสนามบินหาดใหญ่ / เดอะมอลล์โคราช Food Hall ชั้น 1 / เดอะมอลล์โคราช ชั้น 2 / MBK และการออกบูธนอกสถานที่ 
 5. แสดงโค้ดก่อนรับสิทธิ์ ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอเท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์ผ่านการถ่ายภาพหน้าจอ
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 7. โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่นและบัตรสมาชิก ดีดีการ์ด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่งโค้ดแลกรับสิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)
 9. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2566
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร : 02 165 5555 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง