ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 11 ต.ค. 2565
 • 21,095
cash card-PHONE-628x443px
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับสิทธิผ่อนชำระรายเดือนเมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด”) เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD สามารถผ่อนชำระมือถือทุกรุ่นทุกร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ Union Pay (หมวด MCC Code: 4812, 5732, 5722) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินรอบบัญชีปัจจุบัน โดยสามารถเปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที ผ่าน KKP Mobile Application และรับอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้ 
  2.1 อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี (จำกัด 2 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตร / เดือน)
  2.2 อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) 0.59% ต่อเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 12.64% - 13.05% ต่อปี ดังนี้
  • ผ่อนชำระ 15 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.95% ต่อปี 
  • ผ่อนชำระ 24 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate  13.05% ต่อปี 
  • ผ่อนชำระ 36 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate  12.97% ต่อปี 
  • ผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย Effective Rate  12.64% ต่อปี
   (ไม่จำกัดสิทธิ์ในการทำรายการผ่อนชำระตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด)
 3. หากทำรายการผ่อนชำระรายเดือนแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการผ่อนชำระรายเดือนดังกล่าว และผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ยังคงต้องผ่อนชำระจนครบตามระยะเวลาที่ได้ทำรายการผ่อนชำระไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 25% ต่อปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง