ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 13 ก.ย. 2565
 • 2,210
KKP_CASH_CARD-Kamu_mobile-628x443
ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

เงื่อนไขการรับโค้ดส่วนลด KAMU

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. ลูกค้าใหม่สินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่เปิดบัตร และทำรายการผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD หรือมียอดใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติสินเชื่อ สามารถรับโค้ดส่วนลดแทนเงินสดร้านคามุ ที ดังนี้
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท ได้รับโค้ดส่วนลดแทนเงินสดร้านคามุ ที มูลค่า 100 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับโค้ดส่วนลด แทนเงินสดร้านคามุ ที มูลค่า 250 บาท
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดโครงการ โดยธนาคารจะทำการส่ง โค้ดส่วนลดแทนเงินสด ให้ลูกค้าผ่านทาง SMS ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่ง โค้ดส่วนลดแทนเงินสด เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)
 5. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2565

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง