ic_สินเชื่อบุคคล

บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 16 ส.ค. 2565
 • 2,261
KKPxNocNoc-Aug-Oct22_1620x
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท 

ลูกค้าใหม่
รับส่วนลดทันที 10%* รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ NocNoc.com ครั้งแรก ไม่มีขั้นต่ำ (จำกัด 1,000 สิทธิ์ / รหัสโค้ดส่วนลด / เดือน) 
*เฉพาะซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทําการกรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนการชําระเงิน
ลูกค้าปัจจุบัน
เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 
 • ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับรหัสโค้ดส่วนลด 300 บาท
 • ตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป รับรหัสโค้ดส่วนลด 500 บาท
(จํากัด 1 โค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้งาน / 1 หมายเลขเบอร์โทรศัพท์) และ (จำกัด 1,000 สิทธิ์ / รหัสโค้ดส่วนลด / เดือน) 
*เฉพาะซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ทําการกรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนการชําระเงิน 

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / เดือน (18,000 บาท / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด)*
เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 
 • 3,000 - 9,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • 10,000 - 19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
 • 20,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
 • ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสด 6,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสด 18,000 บาท/ หมายเลขบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขโปรโมชัน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับรหัสโค้ดส่วนลด และรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน NocNoc รับส่วนลดสินค้าที่ร่วมรายการทั้งแอป ยกเว้น สินค้าปูน, เหล็กก่อสร้าง, อิฐ, บ้านสําเร็จรูป, เสาเข็ม และงานบริการ
 3. เงื่อนไขการรับรหัสโค้ดส่วนลดเพิ่ม ต่อที่ 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และทําการกรอกโค้ดส่วนลดในขั้นตอนการชําระเงิน ตามเงื่อนไขที่กําหนดดังนี้
  • ลูกค้าใหม่
   • เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ NocNoc.com ครั้งแรก รับส่วนลด 10% *สูงสุด 500 บาท เพียงกรอกโค้ด NNAPA8NEWKKP (จํากัด 1 โค้ดส่วนลด / 1 บัญชีผู้ใช้งาน / 1 หมายเลขเบอร์โทรศัพท์) และ (จำกัด 1,000 สิทธิ์ / รหัสโค้ดส่วนลด / เดือน)
  • ลูกค้าปัจจุบัน
   • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับรหัสโค้ดส่วนลดเพิ่มมูลค่า 300 บาท เพียงกรอกโค้ด NNAPA8KKP300
   • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับรหัสโค้ดส่วนลดเพิ่มมูลค่า 500 บาท เพียงกรอกโค้ด NNAPA8KKP500 (จำกัด 1,000 สิทธิ์ / รหัสโค้ดส่วนลด / เดือน)
 4. เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน ต่อที่ 2
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 – 9,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 100 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 600 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000  – 49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,200 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,500 บาท
 5. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท / หมายเลขบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด) โดยธนาคารจะคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD  ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้ถือบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด
 6. รหัสโค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชําระเงินอื่นๆ ได้
 7. รายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดกรอกโค้ดส่วนลดอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
 8. จํากัดการใช้รหัสโค้ดส่วนลดสูงสุดเพียง 1 รหัสโค้ดส่วนลด / 1 คําสั่งซื้อเท่านั้น
 9. จํากัดโค้ดส่วนลด / ครั้ง / บัญชีผู้ใช้งาน / หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ / สิทธิ์ / สถานที่จัดส่งเท่านั้น
 10. คูปองสามารถใช้ ได้ ในแอปพลิเคชัน NocNoc เท่านั้น
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ)
 12. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 15. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 3. รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KKP Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

เบิกถอนเงินวงสดผ่านตู้ ATM

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ 

100,000 บาท

ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านออนไลน์

100,000 บาท


* หมายเหตุ : การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง